Home
Home
Buurtsuper Oudeschoot Dagbesteding

Het onstaan van de Buurtsuper Oudeschoot

Bij een aantal grootschalige onderzoeken, waarvan de resultaten zijn neergelegd in de Dorpsvisie 2008-2018, bleek een eigen supermarkt een grote wens van de meer dan 1500 inwoners van Oudeschoot. Op initiatief en in opdracht van Plaatselijk Belang is begin 2010 het project Dorpswinkel Oudeschoot van start gegaan, uitgevoerd door een stichting met dezelfde naam. Het betreft een stichting zonder winstbejag, mocht er winst gemaakt worden dan komt dit ten goed aan het dorp.

Het doel was en is, naast natuurlijk het gemak van een supermarkt dicht bij huis, de leefbaarheid in het dorp te behouden en zo mogelijk te vergroten. De Buurtsuper Oudeschoot wil zo een bijdrage leveren in de realisatie van een dorp waar mensen graag (willen) wonen.

 

Bestuur Buurtsuper Oudeschoot
Het bestuur bestaat uit de onderstaande personen, allen woonachtig in Oudeschoot:
– Minke Geerts-van der Wal
– Cora Peters- Geerts
– Baukje Faber

Klik hier voor de Dorpsvisie 2008-2018